Entegre Yönetim Sistemi Politikaları

• ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASIKuruluşun bulunduğu ekosistemdeki risk ve fırsatların farkında olmayı, ilgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını anlamayı, başta müşteriler olmak üzere temel paydaşların beklentilerini karşılamayı amaçlarız. Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının şirketimize katkısının en üst düzeyde olacak şekilde yerine getirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.• ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASIMevcut ve potansiyel müşterilerden gelen şikayetleri önyargısız dinlemek ve kayıt altına almak, şikayetleri verimli ve etkili bir şekilde takip ederek, şikayet konularına göre hedeflenen zaman diliminde açıklık, tarafsızlık, hakkaniyet ve gizlilik prensipleri doğrultusunda çözümlenmesi için uygulanması gereken süreçleri etkili bir şekilde yürütmek, sonuçlar hakkında müşterilere ivedi, şeffaf, objektif, müşteri odaklı yaklaşım ile desteklenmiş bilgilendirmede bulunmak, şikayetlerin kök sebeplerine inerek, tekrarını engelleyecek tedbirler alınmasını sağlamak, müşterilerden gelen şikayetleri bir fırsat olarak değerlendirip iş süreçlerinde iyileştirme ve geliştirmeler yapmak.• ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASIServis Kataloğunda sunulması taahhüt edilen tüm hizmetlerin, yönetilebilir, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak, iç ve dış müşterilerden alınan geribildirimler ve diğer ölçümlerle tespit edilen aksaklıkları belirlemek ve sistemi sürekli iyileştirmek.• ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamak, bilgiyi kullanılabilirlik, bütünlük ve gizlilik prensipleri dahilinde korumak, bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek, bilgi güvenliği ihlali durumunda uygun politikaları uygulamak, tabi olduğu tüm mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumak ve iyileştirmek.

Sertifikalarımız

Binlerce müşterinin Premier DC’ye neden güvendiğini öğrenin!